SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Hatékonyság és innováció

Ön több mint egy éve vezeti a CYEB csoport üzletfejlesztési és nemzetközi kapcsolatok területét. Milyen fejlesztési területekre koncentrál a vállalat?

A CYEB csoport története klasszikus energia-megtakarítási projektekkel kezdődött, elsősorban a világítási energia hatékonyságának javítását céloztuk meg. S mivel a CYEB által ígért megtakarítások tényszerűen teljesültek, ezért ügyfeleink újabb és újabb technológiai problémákkal keresték meg szakembereinket. Ma már komoly sikereket tudunk felmutatni a transzformátorokkal, motorokkal, egyedi hajtásokkal kapcsolatos hatékonysági projektek implementálásában. A CYEB egyik legújabb üzleti területe az energiatároló rendszerek létesítése. Véleményünk szerint ugyanis ez lesz az elkövetkező három év egyik stratégiai iránya az energetikai piacon.

Miért kerül előtérbe a piac ezen része?

Az elmúlt években az elosztott energiatermelés ösztönzése Európaszerte erőteljes állami támogatást élvezett. A zöldáram kedvezményes átvétele jelentősen meglódította a megújuló energiatermelés beruházásait. A növekedés korántsem ért véget, sőt az Európai Bizottság Energy Roadmapja szerint 2050-re a teljes energiafogyasztáson belül 55%-ra nő a megújuló energiaforrások aránya. A hazai megújuló energiatermelés is szépen növekszik. A MAVÍR adatai szerint 2007-ben a teljes energiatermelési piac 5%-át tette ki a megújuló energia, míg ez a piaci részesedés 2012-ben már 8%-ra növekedett, a kormány vállalása szerint 2020-ra pedig várhatóan el fogja érni a 14,65%-ot. A megújuló energiaforrások részarányának ilyen mértékű növelése azonban számos kihívással jár. Vegyünk egy példát a MAVÍR hivatalos adataiból: 2012-ben a napi termelt maximális szélenergia 6700 MWh, míg a napi termelt minimum szélenergia 39 MWh. Óriási az ingadozás, ami több kérdést vet fel. Fontos megvizsgálnunk, hogy a fogyasztóknak szükségük volt-e éppen a maximális termelésű napokon többletenergiára, vagy éppen ellenkezőleg, a minimális termelésű napokon igényeltek volna többletenergiát. A vizsgálat kiterjedhet arra is, hogy az energiaigény és az energiatermelés földrajzilag egymáshoz képest miként helyezkedik el, hogyan és mikor lehet eljuttatni az igényelt helyszínre a megtermelt energiát.

Ön szerint milyen irányban fejlődik a zöldáram piaca?

Mennyire tarható fenn a jelenlegi ösztönzési rendszer? A kezdeti ösztönzési rendszerek alkalmasak voltak arra, hogy beindítsák a folyamatokat, azonban a „zöld fordulat” beruházási és kockázati terheit szétporlasztják a fogyasztók széles tömegeire. Németországban például 2012-ről 2013-ra 47%-kal növekedett a villamosenergia-számlában szereplő” EEG-Umlage” tétel, és 2014-ben várhatóan újabb 20%-os növekedéssel kell szembenézniük a fogyasztóknak. Csehországban már bejelentette a kormány, hogy a jövő évtől meg kívánja vonni, illetve csökkenteni szándékozik a legtöbb megújuló energiahordozóból előállított villamos energiára adható támogatást. Romániában már bevezették a vízierőművek, szélerőművek, napelemes áramfejlesztők támogatási feltételeinek szigorítását. Tömören fogalmazva: a jelenlegi ösztönzési rendszer nem tartható fenn, így előtérbe fog kerülni a helyi energiatárolási lehetőségek kihasználása.

Mire készül a CYEB az energiatárolási rendszerek piacán?

A CYEB több mint 800 ügyfél energetikai rendszerét ismeri a kelet-közép-európai térségben. Magyarországon, Romániában és Szlovákiában mintegy 300 élő szerződéssel rendelkezünk, ennek köszönhetően a keresleti oldalról pontos és unikális információk birtokában vagyunk. Az energiatároló rendszerekkel kapcsolatos kínálati oldalról folyamatosan monitorozzuk a piacot, ismerjük a világpiacon az elmúlt időszakban létesült projekteket és azok technológiai hátterét. Jelentős a CYEB azon ügyfeleinek száma, akik nem csupán saját üzleti területükön tartoznak a technológiai élvonalba, de a háttér-infrastruktúra kiépítésében is magas színvonalú technológiai megoldások telepítését igénylik. Ezen célcsoportra jellemző, hogy napenergiát is termelnek. Konzultációink során az ügyfeleink azzal a kéréssel fordultak a CYEBhez, hogy a fogyasztási és energiatermelési adataik alapján ügyfélre szabott energiatárolási megoldást dolgozzunk ki számukra. A CYEB pontosan ebben erős! Napi kapcsolatban állunk a fejlett technológiákat kínáló, klasszikus akkumulátorgyártókkal és rendszerintegrátoraikkal. Ennek a technológiai sokszínűségnek azért van kiemelt jelentősége, mert akár az átviteli hálózatba, akár az elosztó hálózatba, akár pedig a végfelhasználóhoz tervezünk rendszert telepíteni, azok mindig adott, egyedi igényeket elégítenek ki. A telepítendő rendszer kiválasztása egy sokdimenziós analízist követően történik meg. Megvizsgáljuk az alapigényeket, pontosan rögzítjük az elérendő célokat, a teljesítendő ciklusok számát, a ciklusok gyakoriságát, a „ramp up” elvárásokat, az elhelyezési lehetőségeket és még egy sereg fontos paramétert. Az analízis eredményeképpen az alkalmazható technológiák köre és ezzel a szállítók köre is meghatározásra kerül. A következő lépésben egyedi projektkedvezmények elérésével biztosítjuk ügyfelünk részére a lehető legjobb beruházás-megtérülési adatokat. Több ügyfelünk jelezte, hogy finanszírozási megoldást is kér tőlünk, természetesen ebben is a rendelkezésükre állunk. A piacon már bizonyított technológiák mellett nagy figyelmet fordítunk a feltörekvő, laboratóriumi vagy már pilot fázisban lévő technológiák megismerésére és fejlődésük nyomon követésére is, például a lítium-levegő vagy a magnéziumalapú rendszerek fejlesztése. Az előkészített projektjeink alapján kijelenthetjük, hogy a 2014-es esztendőben a CYEB csoport megkezdi az üzemi méretű energiatároló rendszerek létesítését Magyarországon.


> Vissza