SAJTÓKÖZLEMÉNYEK

Szakértelem - minőség - referencia

Partnerség - szakértelem - minőség - referencia. Mindennapi megszokott szófordulatok a business világában. Pontosan megfogalmazott ügyféligények, elvárások az üzleti partnerek részéről a tárgyalási folyamatban.

A CYEB a magyarországi energiapiac egyik meghatározó szereplőjeként ezeket a célokat tűzte ki zászlós hajójára az együttműködései során. 2009-ben az Állami Autópálya Kezelő Zrt. az autópályák közvilágítás korszerűsítéséről döntött, melynek megvalósításában a CYEB cégcsoport nyerte el a megbízatást. Erről a több ütemben megvalósuló projektről kérdeztük Cseh Tamást, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Gépészeti és Energetikai osztályvezetőjét és Szebeni Mártont, a CYEB Energiakereskedő Kft. ügyvezető igazgatóját.

Mi generálta a szolgáltatás igénybevételének lét- jogosultságát? Mi volt a megfogalmazott üzleti igény?

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt részéről alapvető két fontos irányt jelölnék meg a beruházás kapcsán. Az egyik, hogy a vállalat kezelésében lévő gyorsforgalmi úthálózat világítási hálózatának korszerűsítése - a jogszabályokban és szerződésekben rögzített paraméterek alapján -, valamint az egyéb fórumokon kifejeződő társadalmi elvárások szerinti üzemeltetése, és műszaki állapotának gazdaságilag hatékony fenntartása. Emellett nagyon fontos szempont volt az is, hogy az új beruházás olyan megoldást hozzon, amely összhangban van a vállalat társadalmi felelősségvállalási programmal, amiben a környezet megóvása és a működés közben az ökológia környezetre mért hatás csökkentése is érvényre jusson.

Hogyan zajlott ez a folyamat a vállalat életében?

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. belső auditon tárta fel, azokat a területeket, ahol költséghatékonysági elemzéseket végzett. Az elemzések rávilágítottak arra, hogy társaságunknál melyek azok a pontok, ahol energetikai szinten jelentős megtakarítás érhető el úgy, hogy a beruházás néhány év alatt megtérüljön. E vizsgálat során az első lépésként a világítási hálózat korszerűsítést tűztük ki célul. A beruházást megelőzte egy pilot időszak is, ahol a pénzügyi elgondolás gyakorlati megvalósítása aztán igazolta az elgondolás helyességét.

Hogyan valósult meg a beruházás megvalósítása?

A beruházás három ütemben valósult meg, aminek köszönhetően országosan nagyobb csomópontokban, főbb fogyasztási helyeken 500 kilowattnyi feszültségszabályozó készülékek lettek telepítve. Ezekkel a berendezésekkel a közvilágítási hálózatnál feszültségszabályozást végzünk, amelyek országos szinten az összes mért helyen vannak elhelyezve. Nagyobb csomópontokban, Miskolctól Budapestig. A beruházás eredményeképpen az Állami Autópálya Kezelő Zrt. éves szinten 464 MWh áramot takarít meg, ami éves szinten 15 millió forint megtakarítás. A beruházás maga 26 millió forint értékű volt, így elmondhatjuk, hogy megfelel a megtérülési idővel szemben támasztott követelménynek is. Fontos kiemelnünk azt is, hogy e megtakarítás hatékonyságát növeli az a tény is, hogy országosan ennyivel kevesebb áramot kell megtermelni. Az alkalmazott innovatív technikai megoldások pedig megfelelnek az Állami Autópálya Kezelő Zrt. által támasztott környezettudatos irányelveknek is. Cégcsoportunk energiakereskedelemmel foglalkozik, ami magában foglalja a földgáz- és villanyenergia-kereskedelmet, vagy említhetném itt, a hazai piacon újdonságnak számító világítási megoldásokat, az úgynevezett fényszolgáltatást; de az energia-audit is kedvelt szolgáltatás az ügyfeleink körében.

Az eltelt időszak mennyire igazolta az elgondolás helyességét?

A megújuló energia-beruházásokkal szemben a CYEB által kínált alternatív megoldási javaslat alapján beépített berendezések azonnali energia-megtakarítást eredményeznek. A kiválasztásnál az is fontos szempont volt, hogy az alkalmazott új megoldásnak a karbantartási és üzemeltetési költsége szintén megfelelt a projekt kapcsán felállított magas minőségi feltételeknek. A berendezéseknél az eltelt időszak alatt semmilyen jelentős leállás nem történt, a működésük folyamatos. A projektnél megfogalmazott pénzügyi megtakarítási szempontok maradéktalanul teljesültek. A CYEB cégcsoporttal történő együttműködésnél a címben szereplő mindhárom jelző maximálisan teljesült. Szakértelem, minőség, referencia.


> Vissza