Pályázat - cyeb

PÁLYÁZAT

Fénytechnikai és termikus vizsgálatok az "Extrém működési környezetben is üzembiztosan működő, T5 és T8 lámpák fogadására képes energia-hatékony lámpatestcsalád fejlesztése" című pályázat keretében - cyeb

Fénytechnikai és termikus vizsgálatok az "Extrém működési környezetben is üzembiztosan működő, T5 és T8 lámpák fogadására képes energia-hatékony lámpatestcsalád fejlesztése" című pályázat keretében

A munkálatok első szakasza 2014. február 3-án kezdődött, és 2014. december 3-án lezárult. Ennek keretében – a szakirodalmi háttér feltérképezésén túl – előzetes méréseket és vizsgálatokat végeztünk a projekt témájához illeszkedő és jelenleg forgalomban lévő lámpatestek körében. Beszereztünk több lámpatestet, fénycsövet és működtető eszközöket, és ezek felhasználásával az alábbi vizsgálatokat hajtottuk végre:

  • Goniofotometrálással meghatároztuk mindegyik lámpatest fényeloszlását és fényáramát, majd ezek alapján elkészítettük mindegyik lámpatest EULUMDAT-fájlját a későbbi számítások érdekében.
  • Megvizsgáltuk a lámpatestek felfutási jelenségét, beleértve a fénytechnikai, színtani és elektromos paraméterek alakulását a bekapcsolástól számított 2 órán belül.
  • A környezeti hőmérséklet hőkamrában történő szabályozásával meghatároztuk a lámpatestek fényáramának ill. a lámpatestben és környezetében uralkodó hőmérsékleti viszonyok alakulását a környezeti hőmérséklet függvényében. 
  • Goniofotometrálással és spektroradiometriai mérésekkel meghatároztuk a lámpatestekben alkalmazott fénycsövek (több típus) által hő és fény formájában leadott energiájának a mérlegét.
  • Világításméretező program segítségével kiszámoltuk, hogy az egyes lámpatestek alkalmazásával milyen fénytechnikai paraméterek érhetők el adott mintahelyiségekben. A méretezést 6 helyiségre végeztük el (kis, közepes és nagy méretű valamint szokványos és sötét határoló felületű helyiségek). A kapott eredmények alapján értékeltük, hogy a lámpatestek fényeloszlása hogyan befolyásolja az egyes helyiségtípusokban elérhető fénytechnikai paramétereket.

A mérési és számítási eredményeket, illetve az azokból levont következtetéseket az 1. munkaszakasz zárásaként elkészített részbeszámolóban foglaltuk össze>Vissza